TH

|

EN

วิธีเลือกซื้อประกันรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

วิธีเลือกซื้อประกันรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

พฤษภาคม 09, 2565 |
โพสโดย : HOWDENMAXI

วิธีเลือกซื้อประกันรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน การมีประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จึงจะขอแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด ดังต่อไปนี้

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท

2 ประเภท ได้แก่

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันทุกชนิดต้องทำประกันภัยประเภทนี้เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”

2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อโดยไม่มีผู้ใดบังคับ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เลือกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทไหนดี

 

 

ประเภท 1 คุ้มครองครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงของบุคคลภายนอก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่สูง

ประเภท 2 คุ้มครองค่าเสียหายต่อชีวิต และค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย รวมถึงของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถของผู้เอาประกันภัยเฉพาะกรณีรถหายหรือไฟไหม้เท่านั้น แต่ยังซ่อมรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหาย

ประเภท 3 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประเภท 4 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประเภท 5 (ที่ขายกันมักจะเรียกว่าประเภท 2+ และ 3+) คุ้มครองคล้ายคลึงกับประเภท 1 แต่จะต่างกันตรงที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น เช่น รถชนรถ

ในด้านความคุ้มครองที่ครอบคลุม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ตอบโจทย์มากที่สุด แต่ที่น่าสนใจคือประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 5 ค่อนข้างได้รับความนิยม ด้วยความคุ้มครองใกล้เคียงกับประเภท 1 ในราคาที่ถูกลง ทำให้บริษัทประกันภัยหลายรายเลือกนำเสนอแผนนี้กันเป็นจำนวนมาก

 

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบไหนให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

 

 

จากที่นำเสนอการเลือกซื้อแผนประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทแล้ว พบว่าแผนที่น่าจะได้รับความนิยมคงหนีไม่พ้นประเภท 1 และ 5 (ประเภท 2+ และ 3+) แต่การเลือกซื้อประกันอาจต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละคนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทประกันภัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลายออกไปได้ ดังต่อไปนี้

พฤติกรรมและลักษณะของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจ

1) ที่บ้านมีรถหลายคัน แต่ก็อยากให้รถทุกคันทำประกันภัยไว้ ซึ่งค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีค่อนข้างสูง

2) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่หลายๆ คนทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

3) ใช้รถน้อย ส่วนใหญ่จอดอยู่บ้าน

4) อยากใช้ประกันประเภท 1 แต่เบี้ยประกันแพง

ประกันภัยตามการใช้งานจริง ซึ่งแผนที่บริษัทประกันภัยหลายรายนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคุ้มครองตามระยะเวลาที่ใช้งาน และ 2) กลุ่มคุ้มครองตามระยะทางที่ใช้งาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด และมีราคาที่ถูกกว่าประกันภัยแผนปรกติ โดยประกันภัยรูปแบบนี้มีให้เลือกซื้อทั้งประเภท 1 2+ และ 3+

5) ผู้หญิงขับรถ

6) ผู้ขับขี่สูงวัย

ประกันภัยตามกลุ่ม โดยปรกติแล้ว ปัจจัยบุคคลที่นำมาพิจารณาในอัตราเบี้ยประกันภัยคืออายุผู้ขับขี่ ซึ่งยิ่งอายุเยอะเบี้ยยิ่งถูก แต่การที่บริษัทประกันภัยเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มส่วนมากจะให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันภัยแผนปรกติให้ในราคาที่จ่ายใกล้เคียงจากเดิม ตัวอย่างเช่น

กลุ่มผู้หญิงขับรถ คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนศัลยกรรม กระเป๋าและทรัพย์สินส่วนบุคคล

กลุ่มผผู้ขับขี่สูงวัย คุ้มครองเพิ่มเติมการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ชดเชยค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และบริการให้คำปรึกษาและสิทธิพิเศษทางการแพทย์

7) อยากใช้ประกันประเภท 1 แต่เบี้ยประกันแพง

ประกันระบุค่าเสียหายส่วนแรก ช่วยให้เบี้ยประกันลดลง โดยจะจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น

ประกันภัยผ่อนจ่าย กรณีที่อยากได้ประกันภัยประเภท 1 แผนปรกติแต่อาจมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หลายบริษัทสามารถให้ผู้เอาประกันภัยเลือกแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีเดียว

 

 

เลือกบริษัทประกันภัยอย่างไร

นอกจากเลือกบริษัทประกันภัยที่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการแล้ว ที่สำคัญไม่ควรเลือกจากเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ 1) ฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง มีสาขา หรือศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการทำประกันภัยและการติดต่อเพื่อรับค่าสินไหมทดแทน 2) มีประวัติการให้บริการที่ดีโดยเฉพาะความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3) มีตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำในการทำประกันภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดี 4) มีสถานที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อง่ายและมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

 

วิธีเลือกซื้อประกันรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน การมีประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จึงจะขอแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด ดังต่อไปนี้

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท

2 ประเภท ได้แก่

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นสิ่งที่รถยนต์ทุกคันทุกชนิดต้องทำประกันภัยประเภทนี้เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะรับผิดชอบเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”

2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการของผู้ซื้อโดยไม่มีผู้ใดบังคับ ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เลือกประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทไหนดี

 

 

ประเภท 1 คุ้มครองครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงของบุคคลภายนอก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่สูง

ประเภท 2 คุ้มครองค่าเสียหายต่อชีวิต และค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย รวมถึงของบุคคลภายนอก คุ้มครองรถของผู้เอาประกันภัยเฉพาะกรณีรถหายหรือไฟไหม้เท่านั้น แต่ยังซ่อมรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหาย

ประเภท 3 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประเภท 4 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประเภท 5 (ที่ขายกันมักจะเรียกว่าประเภท 2+ และ 3+) คุ้มครองคล้ายคลึงกับประเภท 1 แต่จะต่างกันตรงที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น เช่น รถชนรถ

ในด้านความคุ้มครองที่ครอบคลุม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ตอบโจทย์มากที่สุด แต่ที่น่าสนใจคือประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 5 ค่อนข้างได้รับความนิยม ด้วยความคุ้มครองใกล้เคียงกับประเภท 1 ในราคาที่ถูกลง ทำให้บริษัทประกันภัยหลายรายเลือกนำเสนอแผนนี้กันเป็นจำนวนมาก

 

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบไหนให้เหมาะกับ Lifestyle ตัวเอง

 

 

จากที่นำเสนอการเลือกซื้อแผนประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทแล้ว พบว่าแผนที่น่าจะได้รับความนิยมคงหนีไม่พ้นประเภท 1 และ 5 (ประเภท 2+ และ 3+) แต่การเลือกซื้อประกันอาจต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละคนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทประกันภัยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลายออกไปได้ ดังต่อไปนี้

พฤติกรรมและลักษณะของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจ

1) ที่บ้านมีรถหลายคัน แต่ก็อยากให้รถทุกคันทำประกันภัยไว้ ซึ่งค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปีค่อนข้างสูง

2) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่หลายๆ คนทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

3) ใช้รถน้อย ส่วนใหญ่จอดอยู่บ้าน

4) อยากใช้ประกันประเภท 1 แต่เบี้ยประกันแพง

ประกันภัยตามการใช้งานจริง ซึ่งแผนที่บริษัทประกันภัยหลายรายนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคุ้มครองตามระยะเวลาที่ใช้งาน และ 2) กลุ่มคุ้มครองตามระยะทางที่ใช้งาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด และมีราคาที่ถูกกว่าประกันภัยแผนปรกติ โดยประกันภัยรูปแบบนี้มีให้เลือกซื้อทั้งประเภท 1 2+ และ 3+

5) ผู้หญิงขับรถ

6) ผู้ขับขี่สูงวัย

ประกันภัยตามกลุ่ม โดยปรกติแล้ว ปัจจัยบุคคลที่นำมาพิจารณาในอัตราเบี้ยประกันภัยคืออายุผู้ขับขี่ ซึ่งยิ่งอายุเยอะเบี้ยยิ่งถูก แต่การที่บริษัทประกันภัยเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มส่วนมากจะให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันภัยแผนปรกติให้ในราคาที่จ่ายใกล้เคียงจากเดิม ตัวอย่างเช่น

กลุ่มผู้หญิงขับรถ คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนศัลยกรรม กระเป๋าและทรัพย์สินส่วนบุคคล

กลุ่มผผู้ขับขี่สูงวัย คุ้มครองเพิ่มเติมการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ชดเชยค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และบริการให้คำปรึกษาและสิทธิพิเศษทางการแพทย์

7) อยากใช้ประกันประเภท 1 แต่เบี้ยประกันแพง

ประกันระบุค่าเสียหายส่วนแรก ช่วยให้เบี้ยประกันลดลง โดยจะจ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายต้องรับผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น

ประกันภัยผ่อนจ่าย กรณีที่อยากได้ประกันภัยประเภท 1 แผนปรกติแต่อาจมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หลายบริษัทสามารถให้ผู้เอาประกันภัยเลือกแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีเดียว

 

 

เลือกบริษัทประกันภัยอย่างไร

นอกจากเลือกบริษัทประกันภัยที่มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการแล้ว ที่สำคัญไม่ควรเลือกจากเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ 1) ฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง มีสาขา หรือศูนย์บริการทั่วประเทศเพื่อความสะดวกในการทำประกันภัยและการติดต่อเพื่อรับค่าสินไหมทดแทน 2) มีประวัติการให้บริการที่ดีโดยเฉพาะความรวดเร็วในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3) มีตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำในการทำประกันภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดี 4) มีสถานที่ตั้งชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อง่ายและมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

 

SHARE