TH

|

EN

ฮาวเด้น แมกซี่ บริจาคปฏิทินเก่า ส่งต่อเพื่อผลิตสื่ออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา

ฮาวเด้น แมกซี่ บริจาคปฏิทินเก่า ส่งต่อเพื่อผลิตสื่ออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา

กุมภาพันธ์ 23, 2566 |
โพสโดย : HOWDENMAXI

ฮาวเด้น แมกซี่ จัดทำโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" ชวนบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการส่งต่อเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา                      435E044C-F715-409B-AEF2-24963DD88766

 

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ดำเนินงานมุ่งเน้นด้านการบริการประกันภัย ด้วยมืออาชีพและธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมาจะมีปฏิทินของปีเก่าที่ต้องทิ้งจำนวนมาก ฮาวเด้น แมกซี่ จึงได้จัดทำโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพดีส่งต่อให้แกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอด ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ฮาวเด้น แมกซี่ จัดทำโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" ชวนบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการส่งต่อเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา                      435E044C-F715-409B-AEF2-24963DD88766

 

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้ดำเนินงานมุ่งเน้นด้านการบริการประกันภัย ด้วยมืออาชีพและธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมาจะมีปฏิทินของปีเก่าที่ต้องทิ้งจำนวนมาก ฮาวเด้น แมกซี่ จึงได้จัดทำโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพดีส่งต่อให้แกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้นักเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอด ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

SHARE