TH

|

EN

Peugeot Exrended Warranty

Peugeot Exrended Warranty

 

Peugeot Extended Warranty

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์

 

 

 

- ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
- ฟรี!! ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์
- ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
- ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเคลม
- สามารถเคลมได้สูงสุดเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มั่นใจอะไหล่แท้ 100% ของ PEUGEOT
- มั่นใจคุณภาพ 100% จากช่างฝีมือ
- ที่ได้รับการรับรองจาก PEUGEOT

- โปรแกรมขยายระยะเวลา/ระยะทางความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันทีหลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

- ขยายการรับประกันอะไหล่ เป็นระยะเวลา 24 เดือน หรือ 50,000 กม.แล้วแต่ว่าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- ถูกออกแบบมาสำหรับลูกค้า Peugeot โดยเฉพาะ

- คุ้มครองรายการอะไหล่ เสมือนการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ถึง 90%

- บริการด้วยอะไหล่แท้และการบริการที่ได้มาตรฐาน จากช่างผู้ชำนาญงาน

- สามารถถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ได้

 

คุณเลือกความคุ้มครองได้

 

 

โปรแกรมขยายระยะการรับประกันอะไหล่รถยนต์ ไม่คุ้มครองถึงความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่าย โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค / บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง หรือ ระยะเวลา ตามที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายทางกลไกและไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อยู่ภายใต้การรับประกันอื่นใด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันจากทางผู้ผลิตรถยนต์

3. อะไหล่สิ้นเปลืองใดๆ เช่น ไส้กรอง (ทุกชนิด),หัวเทียน, สายไฟ, น้ำมันหล่อลื่นและของเหลว, หลอดไฟ และ ฟิวส์หลอดไฟ, ฟิวส์, บูชช่วงล่าง, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางกันฝุ่น, ยางรถยนต์,          

   ซีลและประเก็น เป็นต้น

4. อะไหล่สึกหรอใดๆ ที่ต้องทำการเปลี่ยนตามระยะทางที่กำหนด เช่น จานเบรค, เบรคและผ้าเบรค, สายพาน, ที่ปัดน้ำฝน, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางรองแท่นเกียร์, คัปปลิ้ง, ท่อยางและสายยางอื่นๆ,

   ซีลและประเก็น เป็นต้น

5. การเคลมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการสึกหรอจากการใช้งาน, การผุกร่อน, สนิม และการค่อยๆ เสื่อมสมรรถนะการทำงานของรถยนต์ลง

6. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงและ/หรือการสั่นสะเทือน อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ หรือการหลวมของชิ้นส่วนอะไหล่

7. ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ที่เกิดจากอะไหล่ที่ไม่ได้คุ้มครองเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่อะไหล่คุ้มครอง หรือ ความเสียหายใดๆ ที่อะไหล่คุ้มครองเป็นสาเหตุทำให้อะไหล่ที่ไม่คุ้มครองเสียหาย

   เช่น 7.1 ต้องการเปลี่ยน “ปีกนก” เนื่องจาก “บูชปีกนก” ขาด หรือ แตกร้าว

       7.2 ต้องการเปลี่ยน “เหล็กกันโคลง” เนื่องจาก “บูชเหล็กกันโคลงฉีกขาดหรือเสียหาย”

   หากอะไหล่ไม่มีการแยกจำหน่าย เฉพาะ“ตัวบูช” ทำให้ต้องทำการเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายในลักษณะดังกล่าวทางประกันไม่คุ้มครอง

8. ชิ้นส่วนใดๆที่ไม่ได้เสียหาย แต่ต้องการเปลี่ยน ไปพร้อมกับอะไหล่ภายใต้ความคุ้มครองการรับประกันที่เสียหายทางกลไกและไฟฟ้า

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความสูญเสีย หรือเสียหายใดที่เกิดขึ้นก่อนที่โปรแกรมขยายระยะการรับประกันจะมีผลเริ่มต้น

10. อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หรือชุดอุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉิน เป็นต้น

11. ลูกค้าประสงค์ที่จะทำการเคลม เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยใกล้หมดระยะความคุ้มครอง โดยปราศจากความเสียหายทางกลไก หรือ ไฟฟ้า

 

 

หมายเหตุ ตัวอย่างความเสียหายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์การรับประกันภัยนี้โปรดทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดในคู่มือการรับประกันอีกครั้ง

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!!

โทร. 06-2959-4424 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

***เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 

Peugeot Extended Warranty

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์

 

 

 

- ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
- ฟรี!! ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์
- ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
- ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเคลม
- สามารถเคลมได้สูงสุดเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
- มั่นใจอะไหล่แท้ 100% ของ PEUGEOT
- มั่นใจคุณภาพ 100% จากช่างฝีมือ
- ที่ได้รับการรับรองจาก PEUGEOT

- โปรแกรมขยายระยะเวลา/ระยะทางความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันทีหลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

- ขยายการรับประกันอะไหล่ เป็นระยะเวลา 24 เดือน หรือ 50,000 กม.แล้วแต่ว่าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- ถูกออกแบบมาสำหรับลูกค้า Peugeot โดยเฉพาะ

- คุ้มครองรายการอะไหล่ เสมือนการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ถึง 90%

- บริการด้วยอะไหล่แท้และการบริการที่ได้มาตรฐาน จากช่างผู้ชำนาญงาน

- สามารถถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ได้

 

คุณเลือกความคุ้มครองได้

 

 

โปรแกรมขยายระยะการรับประกันอะไหล่รถยนต์ ไม่คุ้มครองถึงความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่าย โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค / บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง หรือ ระยะเวลา ตามที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายทางกลไกและไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อยู่ภายใต้การรับประกันอื่นใด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันจากทางผู้ผลิตรถยนต์

3. อะไหล่สิ้นเปลืองใดๆ เช่น ไส้กรอง (ทุกชนิด),หัวเทียน, สายไฟ, น้ำมันหล่อลื่นและของเหลว, หลอดไฟ และ ฟิวส์หลอดไฟ, ฟิวส์, บูชช่วงล่าง, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางกันฝุ่น, ยางรถยนต์,          

   ซีลและประเก็น เป็นต้น

4. อะไหล่สึกหรอใดๆ ที่ต้องทำการเปลี่ยนตามระยะทางที่กำหนด เช่น จานเบรค, เบรคและผ้าเบรค, สายพาน, ที่ปัดน้ำฝน, ยางรองแท่นเครื่อง, ยางรองแท่นเกียร์, คัปปลิ้ง, ท่อยางและสายยางอื่นๆ,

   ซีลและประเก็น เป็นต้น

5. การเคลมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการสึกหรอจากการใช้งาน, การผุกร่อน, สนิม และการค่อยๆ เสื่อมสมรรถนะการทำงานของรถยนต์ลง

6. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงและ/หรือการสั่นสะเทือน อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ หรือการหลวมของชิ้นส่วนอะไหล่

7. ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ที่เกิดจากอะไหล่ที่ไม่ได้คุ้มครองเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่อะไหล่คุ้มครอง หรือ ความเสียหายใดๆ ที่อะไหล่คุ้มครองเป็นสาเหตุทำให้อะไหล่ที่ไม่คุ้มครองเสียหาย

   เช่น 7.1 ต้องการเปลี่ยน “ปีกนก” เนื่องจาก “บูชปีกนก” ขาด หรือ แตกร้าว

       7.2 ต้องการเปลี่ยน “เหล็กกันโคลง” เนื่องจาก “บูชเหล็กกันโคลงฉีกขาดหรือเสียหาย”

   หากอะไหล่ไม่มีการแยกจำหน่าย เฉพาะ“ตัวบูช” ทำให้ต้องทำการเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายในลักษณะดังกล่าวทางประกันไม่คุ้มครอง

8. ชิ้นส่วนใดๆที่ไม่ได้เสียหาย แต่ต้องการเปลี่ยน ไปพร้อมกับอะไหล่ภายใต้ความคุ้มครองการรับประกันที่เสียหายทางกลไกและไฟฟ้า

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความสูญเสีย หรือเสียหายใดที่เกิดขึ้นก่อนที่โปรแกรมขยายระยะการรับประกันจะมีผลเริ่มต้น

10. อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หรือชุดอุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉิน เป็นต้น

11. ลูกค้าประสงค์ที่จะทำการเคลม เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยใกล้หมดระยะความคุ้มครอง โดยปราศจากความเสียหายทางกลไก หรือ ไฟฟ้า

 

 

หมายเหตุ : ตัวอย่างความเสียหายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์การรับประกันภัยนี้โปรดทำการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดในคู่มือการรับประกันอีกครั้ง

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!!

โทร. 06-2959-4424 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

***เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

SHARE