TH

|

EN

โปรโมชั่นล่าสุด

Latest Promotions

BMW EXTENDED PROTECT
ต่อเวลาความสบายใจ ให้ทุกการขับขี่

With BMW warranty extended program Covers the cost of damage due to mechanical and electrical failure after termination. Warranty from the car manufacturer for up to 3 years or up to 200,000 km.

กับโปรแกรมขยายคุณภาพรับประกันรถยนต์ BMW คุ้มครองค่าใช้จ่ายของความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางกลไกล และไฟฟ้า หลังจากสิ้นสุด การรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 3 ปี หรือ ไม่เกิน 200,000 กม.

Pay Save Insurance
ประกันรถยนต์ “เบี้ยราคาอู่ ซ่อมห้าง”

ประกันรถยนต์ HONDA ชั้น 1 ราคาประหยัดกว่า! ถูกมากกว่า 5,000.- ราคาถูกแต่ความคุ้มยังเต็มเปี่ยม

ประกันรถยนต์ HONDA ชั้น 1 ราคาประหยัดกว่า! ถูกมากกว่า 5,000.- ราคาถูกแต่ความคุ้มยังเต็มเปี่ยม

Inbound Travel Protection
Inbound Travel Protection

Meet requirement of application for Certificate of Entry (COE) to Thailand

Meet requirement of application for Certificate of Entry (COE) to Thailand

Employee Bond Insurance
ประกันภัยเพื่อค้ำประกันลูกจ้าง

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการรับลูกจ้างหรือพนักงานเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอหลักทรัพย์

ประกันโควิด iSafe Extra
ประกันโควิด iSafe Extra

รับความคุ้มครองตามแผนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รับความคุ้มครองตามแผนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Personal Cyber Insurance
ประกันการถูกโจรกรรมผ่านช่องออนไลน์

เมื่อมี ประกันไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล (Personal Cyber Insurance) เบี้ยเริ่มต้นเพียง 200 บาท ต่อปี

เมื่อมี ประกันไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล (Personal Cyber Insurance) เบี้ยเริ่มต้นเพียง 200 บาท ต่อปี

Peugeot Exrended Warranty
Peugeot Exrended Warranty

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ขยายระยะเวลา/ระยะทาง ความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันที หลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

โปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ ขยายระยะเวลา/ระยะทาง ความคุ้มครองให้กับอะไหล่แท้โดยคุ้มครอง ความบกพร่องทางกลไกและไฟฟ้า ต่อเนื่องทันที หลังจากที่การรับประกันปกติของผู้ผลิตสิ้นสุดลง

ประกันรถยนต์ Honda Program
ประกันรถยนต์ Honda Program

พิเศษสำหรับลูกค้า HONDA ซื้อประกันรถยนต์ ที่ HOWDEN MAXI วันนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองจัดเต็ม ผ่อนได้สบายๆ 0% นานสูงสุด 10 งวด

พิเศษสำหรับลูกค้า HONDA ซื้อประกันรถยนต์ ที่ HOWDEN MAXI วันนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองจัดเต็ม ผ่อนได้สบายๆ 0% นานสูงสุด 10 งวด

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 100,000 บาท รับเงินปลอบขวัญเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วัน สูงสุด 50,000 บาท

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุด 100,000 บาท รับเงินปลอบขวัญเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วัน สูงสุด 50,000 บาท

สู้มะเร็งร้าย ให้หายห่วงกับ MSIG Cancer
สู้มะเร็งร้าย ให้หายห่วงกับ MSIG Cancer

-คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ -เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า -คุ้มครองการทำเคมีบำบัด / รังสีรักษา และการตรวจวินิจฉัยซ้ำ -สามารถลดหย่อนภาษีได้**

-คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ -เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า -คุ้มครองการทำเคมีบำบัด / รังสีรักษา และการตรวจวินิจฉัยซ้ำ -สามารถลดหย่อนภาษีได้**

Howden Maxi Motor Lite
Howden Maxi Motor Lite

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท

ช่วยแบ่งเบาเรื่องหนัก ๆ ให้เป็นเบา ผ่อนได้ ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น สู้ภัย Covid-19 เบี้ยเบา ๆ เริ่มต้น 559 บาท